Kosovo 2010
IMG_0011.JPG

Mosquée Hadum Gjakovë

IMG_0030.JPG

Mosquée Hadum Gjakovë

IMG_0043.JPG

Mosquée Hadum Gjakovë

IMG_0097.JPG

Qarshia e Madhe Gjakovë

IMG_0117.JPG

Prizeren - Maison de la Ligue

IMG_0134.JPG

Prizeren

IMG_0149.JPG

Prizeren

IMG_0148.JPG

Prizeren

IMG_0202.jpg

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0186.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0189.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0194.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0201.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0205.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0209.JPG

Junik - école Edmond Hoxha

IMG_0218.JPG

Junik

IMG_0392.JPG

Hani i Elezit - école Ilaz Thaçi

IMG_0244.JPG

Prekaz

IMG_0266.JPG

Mitrovicë

IMG_0271.JPG

Vushtrri

IMG_0286.JPG

Meshed-i Hudavendigar - turbe de Murad I

IMG_0313.JPG

Meshed-i Hudavendigar - turbe de Murad I

IMG_0328.JPG

Gazimestan

IMG_0357.JPG

Prishtinë - université

IMG_0440.JPG

Prishtinë

IMG_0457.JPG

Prishtinë

IMG_0485.JPG

Prishtinë - mosquée impériale

IMG_0489.JPG

Prishtinë - mosquée impériale

IMG_0494.JPG

Prishtinë - mosquée impériale

IMG_0523.JPG

Prishtinë

IMG_0524.JPG

Prishtinë

IMG_0536.JPG

Prishtinë

IMG_0551.JPG

Prishtinë

IMG_0561.JPG

Prishtinë